Nieuwsbrief 4


Beste leden,

OHL staat op een gedeelte vierde plaats. Beginnen we al te dromen van Europees voetbal of houden we de voeten op de grond?
Laten we maar realistisch zijn en bescheiden zoals onze coach Marc Brijs en het houden bij de gestelde doelstelling het behoud te verzekeren. Al wat beter is hebben we op het einde van het seizoen mooi gehad. Toch verheugt het ons enorm onze geliefde club zo hoog in het klassement te zien na 15 speeldagen.
We brengen zoals elke maand verslag uit van de vergadering. En jullie krijgen dit alweer als eerste aangeboden. De verslagen vanuit de federatie verschijnen op de website van OHL onder de rubriek supporters. En staan uiteraard ook binnen enkele dagen op onze website.

We lanceren ook een vraag naar jullie. We hadden graag ons logo een moderne look gegeven. Wie ideeën heeft, kan di steeds doorsturen naar onze mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Daar kan je uiteraard ook met vragen terecht die je graag aan het bestuur van OHL had gesteld.
Wij brengen jullie vragen over en zullen het antwoord hier dan ook graag ide daaropvolgende nieuwsbrief brengen.
Verslag vorige vergadering.


Uiteraard werd het verslag van de vorige vergadering zonder aanpassingen goedgekeurd (zie nieuwsbrief 3).
Na het verslag kwam er een mededeling : De vaste afgevaardigde vanuit het dagelijks bestuur van VZW Louvaniste Carl-Willem Van Eylen, die omwille van professionele redenen weinig aanwezig kan zijn, wordt vervangen door Michel Mees.
AGENDAPUNTEN :
1. Aandacht in de media. Vraag van M.Van Eylen
Antwoord van Roel van Olmen :

Momenteel is het drukker dan ooit. Hij specifieert dat er op alle aanvragen wordt gereageerd.
Op Eleven online is er veel te vinden. https://www.elevensports.be/section/OHL
Zelf zoekt OHL de media niet op.
Uit het dagelijks persoverzicht dat de club maakt blijkt dat we evenveel aanbod komen dan andere ploegen. Sommige ploegen vinden het zelfs niet zo leuk zoveel aan bod te komen (zie AA Gent).
Op vraag van Marc Van Eylen zal OHL onderzoeken of het persoverzicht aan de sc’s kan doorgespeeld    worden zodat dit naar de supporters kan gaan.
2. Update website. Vraag van M.Van Eylen – Pigeon d’Or.
Antwoord van Roel van Olmen :

Vanuit de supportersclub de Pigeon werd gevraagd om de gegevens zoals gewicht , lengte, marktwaarde en zo publiekelijk te maken. De club kan enkel de reeds publiekelijke gegevens gebruiken.
Ook de staf vindt het niet opportuun de gegevens die niet openbaar zijn naar buiten te brengen.
(Noot van SC Louvaniste  : op onze website zijn er reeds gegevens : http://www.louvaniste.be/index.php/spelerswaarden-20-21)
De pagina omtrent de wedstrijd tegen Club Brugge werd na kennisgeving door Marc Van Eylen weg gehaald. Deze is gearchiveerd.
3. Wintertranfsers en A-kern.(I. Peeters, Pigeon d’Or, H. Goemans)
Antwoord van CEO P. Willems :

Bedoeling is zoals Marc Brijs reeds tijdens de vorige vergadering zei drie transfers te doen.
Tevens zal er voor een aantal uitgaande spelers een oplossing gezocht worden.
4. Stroompanne tijdens wedstrijd van de Red Flames. (I. Peeters en H. Goemans)
Antwoord van CEO P. Willems :

Door een menselijke fout van een leverancier werd bij de start van de wedstrijd tussen de Red Flames en Zwitserland op 01.12 de stroom even onderbroken. Het licht ging in het ganse stadion even uit.
Alle genomen procedures, opgezette back-ups en veiligheidsmaatregelen na de stroompanne tegen Union, functioneerden perfect. De noodgenerator die 12 uur kan depanneren, werkte onmiddellijk maar door de verouderde verlichting die dient af te koelen, duurde het héél even.
Uit de reacties van de leden van de KVBV kan het bestuur zeker zijn dat men dit OHL niet kwalijk neemt, integendeel OHL werd geloofd voor de puike en professionele organisatie.
5. OHL Women (H. Goemans).
Antwoord van CEO P. Willems en Caoch J. Coenraedts:
De ambitie van het bestuur is om de volledige club (alle geledingen) uit te bouwen dus zowel community, Academy, A kern als de OHL Women.
Zij krijgen meer omkadering (samenwerking met topsportschool), meer trainingen en meer rolmodellen zoals ze zelfs vroegen.
het bestuur heeft dezelfde ambitie en wil hetzelfde niveau halen als bij de jongens.
Vorig jaar waren ze 6de momenteel 3de en daar ligt de ambitie. Daarvoor dienen de aanwezige toptalenten gebonden worden voor langere termijn. En daar wordt momenteel werk van gemaakt.
6. Virtuele vergaderingen (M. Van Eylen)
Antwoord J. Coenraets
het voorstel om af en toe een gastspreker uit te nodigen wordt positief onthaald. Wel dient het voorstel vanuit de supportersclubs te komen.
Marc Van Eylen stelt voor om Dhr. Mariman van de Academy uit te nodigen. Zowel P. Willems als J. Coenraets vinden dit een goed idee. Wordt verder onderzocht.
7. Open trainingen. (M. Van Eylen).
Antwoord Roel Van Olmen :

Momenteel kan dit nog niet gezien de corona maatregelen. Maar zodra het opnieuw toegelaten is, komen die er. CEO Peter Willems benadrukt dat de coach Brijs hier niet tegen is, maar dat hij er ook een punt van maakt volledig gesloten trainingen te hebben, die tactisch zéér belangrijk zijn.
Marc Van Eylen vraagt om bij de trainingen op de website te vermelden dat die nu niet kunnen open zijn omwille van corona. Roel van olmen merkt op dat dit reeds vermeld is!
8. Zorgsector (M. Van Eylen)
Antwoord J. Coenraets :

Marc vraagt om nu de zorgsector niet kan worden uitgenodigd op wedstrijden hen weer als content op te nemen op de website en andere sociale media. Dit zal worden onderzocht. Nu reeds heeft OHL aandacht geschonken aan de Horeca in functie van de eindejaarsfeesten. Dit was een organisatie samen met VHL en Leuven Bears. Samen met hen zullen er de komende dagen nog initiateven ontwikkeld worden.
OHL wil ook nog supporters in de bloemetjes zetten die het verdiend hebben door hun inzet voor de club of door wat ze hebben meegemaakt.
Ken je zo iemand, geef zijn of haar naam dan op :
Https://www.ohleuven.com/nieuws/1923042/?fbclid=IwAR16R6QVvnzYJL4IRKqHsfr-jUtmmlrBrf0GaY6FzGN-v01tsZbokIIC4Dc
OHL denkt ook om de matchday werking in de kijker te brengen.
Jimmy lanceert zijn voorstel om een blik achter de schermen te werpen bij een wedstrijddag. Laten zien wat er zoal  gedaan wordt. Het zou misschien leuk zijn te weten wat iemand als Andre Michiels op zo’n dag allemaal doet. Alle aanwezigen vinden dit een schitterend voorstel.
9. Steunbetuigingen aan spelers met langdurige kwetsuren (I. Peeters)
Antwoord J. Coenraets :

OHL juicht dit toe en wil hier ook helpen waar nodig.

Hortense stuurt nu al vanuit de federatie een kaartje. Ze zou dit nu ook willen doen voor Duplus, Ageumon en Scheurmans. Gezien ze alle drie reeds terug trainen, zal de club hen die kaartjes overhandigen.
(Noot van Louvaniste : wij hebben Schueremans het weekend nadat hij gekwetst was een ontbijtmand bezorgd.
vanwege hemzelf, zijn partner en zijn ouders kregen we hartverwarmende dankbetuigingen.
We hebben dit niet in de media gebracht omdat we dit uitsluitend deden om hem een hart onder de riem te steken Zie foto.)


10. Warmste club steunt goeie doelen (Pigeon d’Or).
Antwoord J. Coenraets :

Pigeon d’ or vraagt zich af hoe fans van onze club kunnen helpen, hoe kan er kleding ingezameld worden, waar en wanneer?
Jimmy antwoordt dat dit wordt gedaan voor VZW De kast. Het zijn vooral de spelers en de ouders van de spelers van de Academy die hiervoor werden aangesproken. Momenteel werd er voldoende ingezameld.
Er zullen nog andere initiatieven opgezet worden zoals voor VZW De Kast en voor Poverello.
11. VARIA :
  • Jimmy Coenraets brengt dat er over de identiteit van OHL werd nagedacht met een panel. Dit bestond uit diverse mensen uit alle geledingen van de club kwamen. Naast de stafleden van het bestuur ook ouders van spelers, medewerkers uit de Academy, vertegenwoordigers van supportersclubs. Hier zal in de nabije toekomst verslag over uit gebracht worden.
  • Hortense Goemans stelt voor dat Michel Mees als nieuwe afgevaardigde van de VZW Louvaniste zich even voorstelt.
  • Ivan Peeters vraagt of Mathieu Maertens morgen speelgerechtigd is. Peter Willems bevestigd dit.

Hebben jullie vragen naar het bestuur van OHL voorstellen, een idde voor ons nieuw logo of wil je mee werken aan de uitbouw van Louvaniste, laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kennen jullie nog supporters die niet zijn aangesloten bij een sc's, maak reclame voor VZW Louvaniste en overtuig hen dat lid worden meer is dan alleen verplaatsingen.

We wensen jullie alleszins al een prettig kerstfeest en fijne eindejaarsfeesten toe. Hou het veilig in jullie bubbel en hou jullie aan de maatregelen zodat we spoedig opnieuw naar Den dreef kunnen en op verplaatsingen.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groeten,

Marc Van Eylen             
Voorzitter       
                                  MET DANK AAN ONZE SPONSORS