NIEUWSBRIEF 28
 1. Samenstelling supportersfederatie O-Hasj-El
Vincent Goovaerts neemt ontslag als voorzitter van supportersfederatie O-Hasj-El. Het combineren van werk en privé geeft hem weinig ruimte voor andere zaken zoals zijn functie als voorzitter van de SF. Volgens de statuten moet de SF steeds minimaal 3 bestuurders hebben. Daarom werd een oproep gelanceerd om kandidaten te vinden voor een bestuursfunctie binnen de federatie.
OHL: Het bestuur van OHL betreurt het ontslag van Vincent Goovaerts en dankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de SF en hoopt snel een nieuwe voorzitter te kunnen verwelkomen.  

 1. Ticketing OH Leuven
 • EVALUATIE VERKOOP ABONNEMENTEN (Seppe Rentmeesters).
Seppe geeft een update m.b.t. het aantal verkochte abonnementen.


Tribune Verkoop 2023 Verkoop 2024
1 1213 1104
2 55 231 (capaciteit = 800)
3 1206 1164
4 1566 1566
Totaal 4040 4065
Voorlopig is T4 volzet. Misschien zullen er nog plaatsen vrijkomen indien supporters T4 ruilen voor T2.
De vroegboekkorting heeft gemaakt dat er snel verlengd werd. Er zijn een 600 nieuwe abonnees, maar dit betekent ook dat er een 600 nog niet vernieuwd hebben. OHL enquêteert naar de reden.

 • ORGANISATIE UITWEDSTRIJDEN (vraag SF)
àVoorbereiding
Begin september zal er gekeken worden om een vergadering te organiseren met de verantwoordelijke(n) van “Ticketing “ samen met de SF, een vertegenwoordiging van de SC’s, SLO Geert Pauwels en veiligheidsverantwoordelijke Luc Leys.  Dit om duidelijke afspraken te maken wie wat doet.
OHL: Voorlopig is het aanspreekpunt Seppe Rentmeesters, doch deze week en ten laatste begin volgende week, zou het contract met de nieuwe Ticketing Officer getekend worden. Seppe zal deze persoon uiteraard in een opstartfase blijven begeleiden. Zodra deze ingewerkt is, kan er een meeting opgezet worden.
 
àCompensatie
Het bestuur van de SF dringt er op aan dat er een compensatie komt rechtstreeks naar de SC’s voor de inspanningen en de onkosten die geleverd worden bij de organisatie van de uitwedstrijden.
We hebben het hier dan NIET over de compensatie voor de “boeteloze” wedstrijden en zou voorzien worden voor het organiseren van de acties in het stadion.
OHL: Budgettair werd een extra kost per aanwezige supporter bij de uitwedstrijden niet voorzien.
Om de kost van het inbrengen en afdrukken van de tickets te beperken voor de SC’s, stelt OHL voor een draaiboek op te stellen voor de komende uitwedstrijden:
àNet zoals in het seizoen 2022-2023, dient voor een wedstrijd tijdens het weekend, op donderdag een lijst met de deelnemers per SC doorgegeven worden met de nodige gegevens per deelnemer.
àDe OHL-medewerker zal deze tickets boeken en afdrukken.
àDe tickets zullen dan op vrijdag kunnen opgehaald en betaald  worden op het secretariaat.
De SC’s die de tickets zelf willen afdrukken zullen dit op eigen kosten moeten doen.


 • Opladen excellijsten van leden (vraag Marc van Eylen)
Zullen de supportersclubs een Excel lijst kunnen opladen van de supporters die een uitmatch willen volgen of zal dit nog supporter per supporter dienen te gebeuren?
En voor het opladen van de ledenlijst, graag een format zodat de leden alfabetisch staan op familienaam.
Dit maakt het boeken van tickets eenvoudiger.
OHL : Het is momenteel nog niet mogelijk om een lijst van de supporters die een uitmatch willen volgen op te laden en zo de tickets te kunnen bestellen.
OHL zal wel een format doorgeven om de ledenlijsten op te laden in het ticketingsysteem.
Alle “grote” wijzigingen in het ticketingsysteem gebeuren in Polen en daar loopt het momenteel vast.

Helaas heeft OHL hier geen zeggenschap in.

 • Verzenden van abonnementen (vraag Marc van Eylen)
De verzending werd doorgevoerd op maandag 3 juli. Bpost staakte wel op dinsdag waardoor er vertraging was. OHL gaat kijken naar de terugzendingen om dit op te lossen.
De “earlybird” korting zal voor de eerste match op de kaart staan.
Voor de “cashback” als lid van een supportersclub zullen er drie data ’s zijn : de derde week van juli, begin september en januari 2024.

 1. Club update door Peter Willems
 • Club update
In de club is het vrij rustig.
De jeugdlicentie is binnen en we zijn 8ste geëindigd. De eerste tien spelen tegen elkaar en hierdoor kunnen we wedijveren met de betere ploegen.
De licentie wordt toegekend op basis van onder andere infrastructuur en doorstroming en betekent hierdoor veel voor de club.
 

 • Samenstelling Raad van Bestuur KBVB (Vraag van Wim Van Mellaert)
Waarom trekt Peter Willems zich terug uit de Raad van Bestuur van de KBVB?
OHL: Peter Willems vond zijn aanwezigheid binnen de RvB niet opportuun gezien hij daar zijn ”ei” niet kwijt kon en vond dat hij zijn tijd beter kon besteden aan OHL.

 • Blessures
Alexandro Calut heeft tijdens zijn eerste minuten zijn mediale banden gescheurd en zal voor enkele maanden out zijn. Er wordt naar vervanging gezocht.

 • Sportief nieuws
 • A-kern
à Stage in Nederland en oefenmatchen
De stage in Nederland is afgelopen. Gezien de problemen met de velden zal er nu uitgeweken worden naar Tubize. Nadien volgt een trip naar Leicester.
De oefenmatchen in Kessel-Lo waren een succes. De sfeer was er goed, de supporters waren blijkbaar tevreden over de infrastructuur ondanks het kleine minpunt van parking.
Wedstrijdkalender à1ste wedstrijd=uitwedstrijd zonder publiek!
à Transfers nieuws / Zomermercato
Louis Patris is verkocht. Dit heeft langer geduurd maar belangrijk is dat de gevraagd prijs werd betaald.
Mandela Keita zou de volgende kunnen zijn, hoewel er momenteel niets concreets is.
Richie Sagrado is een opkomend talent die op de plaats van Patris kan spelen, maar er wordt ook nog een back-up gezocht, die Richie niet zal blokkeren.
Federico Ricca, die terug is, vormt samen met Raz Shlomo en Ewout Pletinckx een goede verdediging.
Op het middenveld zijn er Mathieu Maertens, Kristiyan  Malinov, Sofian Kiyine en Mandela Keita.
Voor Malinov wordt een oplossing gezocht om hem te verkopen.
Een echte zes is dus nog nodig.
Bij de wingers blijft Jon Thorsteinsson en zoeken we vervanging voor MousaTamari en in de spits voor Mario Gonzalez.
Er zijn nog een aantal dossiers in onderhandeling maar het bestuur voelt dat OHL bij sommige transferdoelwitten niet op de eerste plaats staat.
Wat met Siebe Schrijvers en Ewoud Pletinckx (Vraag Marc Van Eylen)
Die blijven. Peter Willems vraagt zich af waar het verhaal over Siebe komt dat die weg zou gaan. Zowel zijn makelaar als Siebe zelf ontkennen dit verhaal.
Hoe zit het met Joshua Zimmerman (vraag Filip Elsen)?
Niet iedereen van de staf is overtuigd van hem. Hij is de snelste en heeft dus duidelijk snelheid.
Zelf wil hij weg en OHL zou hem graag houden.
Is ingaan op de vraag van Brys, niet nefast voor de toekomst? (vraag Peeters Yvan)
Marc Brys bepaalt mee welk type van speler hij wenst. Maar er wordt steeds door de staf en het bestuur gekeken naar de verdere uitbouw van de ploeg en de wensen van de technische staf. Op die manier is het niet zuiver de wens van de coach die bepalend is.

 • Oefenwedstrijden achter gesloten deuren. (vraag Yvan Peeters)
  Volgens Luc Leys waren Mechelen en Beerschot vragende partij. Zij konden niet garant staan dat hun supporters geen amok zouden maken.
Bij Genk was het op vraag van de politie.
Het speelt niet in ons voordeel dat er bijvoorbeeld bij de match tegen Tienen twee rookbommen werden gebruikt!
De match tegen Patro Eisden is achter gesloten deuren omdat hun stadion nog een werf is.
Kortrijk daarentegen heeft afgezegd.

 • OHL Women
à Transfers nieuws
Er werd stevige buitenlandse ervaring binnen gehaald. Dit moet het niveau van het hele team ten goede komen en zal onze binnenlandse vrouwen tot een hoger niveau brengen.
Bij Jong OHL heeft men vooral getracht jong talent naar Leuven te halen.
 
.U23
à Transfers nieuws
De trainingen zijn gestart en staan online op de website.
Er werden 5-6 nieuwe spelers aangetrokken.
Richie Sagrado en Joël Schingtienne groeien door naar de A-kern. Desmond Acquah is terug naar U23.
Acquah en Yohan Mboko zijn de jongeren die goed bezig zijn.

 1. Samenvatting SLO: overzicht van de maand
Verzameling / overzicht fanvragen:
 • OH Leuven App à evaluatie downloads.
OHL: De OH Leuven App en het gebruik ervan zit momenteel in een opstartende en groeiende fase.
Dit wordt door het management gemonitord betreffende gebruik, users, etc. en er zal toekomstgericht in de loop van het seizoen gecommuniceerd worden.

Sommige supporters vragen zich af hoe een bepaalde persoon nu reeds zoveel punten heeft kunnen verzamelen? (vraag Marc Van Eylen)
OHL: Het betreft Lien die in de marketing zit en die testen heeft gedaan. OHL zal kijken om dit aan te passen.

 • FANDAG (Peter Onkelinx en SF)
Organisatie/programma en meer info samen met de SF finaal afkloppen tijdens deze vergadering op basis van de voorstellen die OHL eerder heeft voorgesteld tijdens de Management Meeting.
àHet bestuur van OHL stelt voor om de Fandag te combineren met de matchdag van zondag 17 september: OH Leuven – AA Gent die gespeeld wordt om 18u30.
àAangezien de wedstrijd eindigt rond 20u30 en buiten tot max. 20 uur iets mag georganiseerd worden, is de animatie op het plein beperkt tot vóór de wedstrijd.
àHet is dus de bedoeling dat de SC’s een max. gaan inzetten wat de Fandag betreft tussen 15u00 en 18u00.
àDe club zou de spelers na de match wel nog naar de verschillende cafés binnen het stadion kunnen laten gaan om de supporters te ontmoeten.
àProgramma Fandag:
 • Start 15 uur tot na de match.
 • Standen SF op het terrein van de parking naast de tent van de tennis (kunnen auto's verplaatsen naar de Delhaize die dan dicht is).
 • Animatie en podium op het terrein.
 • Mogelijkheid tot ontmoeten van spelers na de wedstrijd in de verschillende cafés.
 
àReactie voorzitter Vincent Goovaerts: bij zo'n moment hangt het er altijd vanaf wat de eindstand is. Als we winnen, zal er ambiance zijn en zal een spelersbezoek zeer welkom zijn. Bij verlies zal de overgrote meerderheid meteen naar huis gaan. Ik zou dus inderdaad vooral focussen op het gebeuren vóór de wedstrijd.
àVanuit de supportersclubs wordt er verdeeld gereageerd op het voorstel. Sommigen vinden dit geen goed concept en betwijfelen of ze voldoende inkomsten gaan genereren n vergelijking met de inspanning.
àEr is ook de problematiek van afbouw en vervoer. Hiervoor zou de parking van de andersvaliden voor de standhouders kunnen gebruikt worden aangezien de andersvaliden op de grasparking zullen staan.

 • “90 minuten in de kleedkamer”
OHL: Zodra het seizoen start zal ook die “90 min” in de kleedkamer opnieuw vorm krijgen en vervolgens zal hierover ook zoals vorig seizoen gecommuniceerd worden.
        Marc Van Eylen merkt op dat er nog geen verslag is van de vorige “90 min”. OHL kijkt dit na.

 • Zitjes zijn geen treden (Geert Pauwels)
Reactie op het voorstel geformuleerd door de SLO: aanbrengen van onderstaande pictogram stickers op de zitjes in het stadion om het "verkeerdelijk gebruik" tegen te gaan. 
 

 
OHL: Er zal in eerste instantie via communicatie vanuit de club geprobeerd worden om de supporters te sensibiliseren  om rekening te houden met het feit dat het NIET de bedoeling is dat er op de zitjes gelopen wordt en iedereen aan te manen ernaast op de juiste plaats in de tribune’s te lopen. .
Geert Pauwels vraagt iedereen om hieraan mee te werken door supporters attent te maken dat de zitjes geen tredes zijn.

 • Publicaties en communicaties OHL (Wim Van Mellaert)
Op de webpagina van omliggende ploegen zoals VC Bertem-Leefdaal en Kessel-Lo 2000, was sneller te lezen dat ze oefenen tegen OHL. Kan dit niet vlugger aangekondigd worden via de kanalen van OH Leuven.
OHL: Op het moment dat de webpagina’s van die clubs deze info reeds communiceerden was het nog niet 100% zeker dat die wedstrijden wel zouden kunnen doorgaan in Bruineveld. Hierover was er overleg nodig met de Stad Leuven en de politiediensten die hun akkoord nog moesten geven. OHL communiceerde onmiddellijk op hun website en de andere SM kanalen zodra dit akkoord er was en ze konden verzekeren dat het mogelijk was.

 • Uitwedstrijd Charleroi-OHL
Eerste uitwedstrijd tegen Charleroi achter gesloten deuren op 28/07!
OHL: Ook OHL betreurt het dat de eerste wedstrijd achter gesloten deuren moet gespeeld worden op Charleroi. Er werd ondertussen contact opgenomen met de organisatie van “Groot verlof“. Gezien er een podium op de Oude Markt staat en er projectie mogelijk is, werd er gevraagd of de wedstrijd daar live uitgezonden kan worden. Dit is nog niet definitief bevestigd. Zodra dit 100% zeker is, zal dit gecommuniceerd worden.

 • Ledenfeest en vertegenwoordiger vanuit de spelerskern (Wim Van Mellaert)
In het verleden werd ons gezegd dat indien een supportersclub graag een speler of  afgevaardigde van de club, op hun ledenfeest of dergelijke wenst, dit via mail aangevraagd kon worden bij Nicolas Cornu. Helaas hebben wij vastgesteld dat onze e-mails onbeantwoord blijven. Moeten de SC’s een andere persoon contacteren?
OHL: Nicolas Cornu is wel degelijk de contactpersoon. Hij zal de verantwoordelijke personen contacteren m.b.t. de aanvraag. Een speler beslist hier immers niet zelf (alleen) over. De SC’s hebben er alle belang bij om tijdig een aanvraag in te dienen. 
Peter Onkelinx vraagt om de eerder gestuurde mails en alle vragen hieromtrent vanaf heden naar hem te sturen gezien Cornu out is.
Wim Van Mellaert antwoordt dat dit geen zin meer heeft aangezien het ledenfeest voorbij is.
Suggestie naar de toekomst: de SLO ook betrekken in de aanvragen, dan kan hij ook mee opvolgen.
 • LIFTBUS (Guido Struyven en Thalia Van Neste)
Indien er één of andere SC van OHL een liftbus zou inzetten kan er dan vanuit het bestuur een financiële tegemoetkoming verwacht worden (of sponsering). Hierover is er vorig seizoen ook al gepraat, maar er is nooit iets van gekomen.
OHL: Het bestuur van OHL wil dergelijk initiatief bekijken en overwegen wat mogelijk is. Geert Pauwels heeft contact genomen met Multiobus, de busmaatschappij die vorig seizoen aangaf een “kleine” liftbus” te gaan aankopen. Er zou een meerprijs zijn van 25 €. Maar per rolstoelgebruiker dienen er plaatsen te worden weggenomen. Hierdoor heeft een bus voor normaal 58 personen bij vier-vijf rolsstoelen slechts plaats voor een 44 personen.
Geert Pauwels vraagt of er SC’s zijn die zich willen engageren om die plaatsen in te vullen.
Marc Van Eylen vraagt waarom er niet bij de gespecialiseerde busmaatschappijen zoals Hendrickx prijs werd gevraagd. Thalia Van Neste bevestigt dat Hendrickx kleinere busjes heeft en zal prijs vragen.

 • Accommodatie minder-validen in het stadion (Guido Struyven en Thalia Van Neste)
Deur aan de wc voor mindervaliden “vrijmaken” (deurpomp) zodat zij zonder hulp van derden de ruimte kunnen betreden. Thalia Van Neste meldt dat bij het gebruik van het toilet door de mindervaliden de deur niet kan gesloten worden en er dus altijd een begeleider moet mee gaan.
OHL: De deuren die aan de sanitaire lokalen staan, moeten voor de brandveiligheid van deurpompen voorzien worden. Hier kan om veiligheidsredenen niet vanaf geweken worden. Er zijn steeds hostessen of stewards aanwezig die deze deuren met plezier zullen opendoen voor de rolstoelgebruikers. Indien dit toch problemen geeft, graag melden aan hoofdsteward Raf Straetman of veiligheidsverantwoordelijke Luc Leys. Dit punt werd in het verleden ook reeds behandeld.

 • Drankcontainer achter vak 202 (Geert Pauwels)
OHL: De drankvoorziening achter vak 202, het “nieuw sfeervak” in tribune 2, zal worden aangepast in evenredigheid met het aantal supporters in dat stadiondeel (te vergelijken met de voorzieningen in vak K).
De kleine container achter vak K, zal waarschijnlijk achter vak 202 komen te staan. De scheiding tussen het bezoekers vak en tribune 2 achter de tribune gaat van een doek voorzien worden zodat beide supportersgroepen elkaar niet kunnen zien.

 • Trommelplatformen vak K en vak 202 (Christophe Promil)
OHL: De offerte voor het aanmaken van een tweede trommelplatform aan vak 202 is binnen. OHL doet zijn uiterste best om dit nog tegen de eerste thuiswedstrijd gerealiseerd te krijgen.
Het trommelplatform aan vak K blijft voorlopig waar het stond op vraag één SC. Het “overcrowding probleem” blijft wel onder de aandacht van de veiligheid en indien noodzakelijk zullen er maatregelen moeten genomen worden. Dit zal wel nog verder geëvalueerd worden tijdens volgende vergaderingen.

 1. Rondvraag/varia

Octaaf Duerinckx :
Octaaf vraagt om de Old Stars ook uit te nodigen voor de Fandag.
Geert Pauwels zal Yasmine op de hoogte brengen.
Octaaf vraagt of er een speciale actie komt in de fanshop.
OHL: Vorig jaar was die er omdat er van Kledingleverancier gewijzigd werd. Nu zal dit er dus niet komen.


Christophe Promil:
Kan er een ruimte vrijgemaakt worden om materiaal (trommels, tifo’s, …) op te bergen bij OHL voor de sfeergroep?
OHL : zoekt een oplossing.
 
 
Yvan Peeters:
Komt er een open supportersvergadering zoals beloofd?
OHL: Het bestuur zal er inplannen. Na overleg wordt er beslist om er 3 te houden. Bij de start, na de terugronde en op het einde van het seizoen.
 
Pieter-Jan Lemmens:
Komen er nog stella-boekjes?
OHL : Neen er komen géén fysieke bonnetjesboekjes meer. De actie komt wel op het voordelenplatform.
 
Peter Onkelinx:
OHL is genoodzaakt de prijzen van de consumpties te verhogen. Zowel Coca-Cola als Inbev hebben hun prijzen met 10 % verhoogd. Een pint van 30 cl gaat van € 2,80 naar € 3,00.
Coca-Cola blijft tot 2024 aan € 2,80.
Het recycleren van bekers wordt ingevoerd. Er zal 1 € waarborg worden gevraagd vanaf 5/8. Je zal die terug krijgen bij het inleveren van de beker. Deze dient telkens vervangen te worden. OHL moet ze laten reinigen om dan bij een volgende match terug te gebruiken. Die reiniging kost ook geld.


Geert Pauwels:
Het indienen van de vragen aan het management team is er om de vergadering beter te stroomlijnen en niet om de discussies uit de weg te gaan. Bepaalde vragen zoals de verkoop van de abonnementen moet immers voorbereid worden.