NIEUWSBRIEF 22

 1. STAVAZA DOOR PETER WILLEMS

  1. FANDAG
   Zowel de eigenaar als de board danken iedereen voor de mooie dag.
  2. PROJECT CASABLANCA is zeer mooi ingehuldigd. Naar de toekomst gaat de club zich blijven inzetten op dergelijke projecten.
  3. Match tegen Westerlo:
   De sfeer was optimaal. In de K zijn er nog een 20tal abonnementen vrij.
   De gezangen waren positief. Peter Willems merkt grappend op dat één bepaald liedje door zijn kids werd opgepikt (Up a bakkes).
   OHL rekent er op dat de supporters die positieve en niet provocerende houding ten opzichte van de tegenspeler aanhouden.
  4. U23
   De voorbereiding is bijna klaar, nog een oefenwedstrijd tegen Wijgmaal en Ajax.
   Er is talent aanwezig bij de U23. Jongens als Patris, Keita en Nachon tonen de belangrijkheid van een goede U23 groep.
   Hortense vraagt wie van de U23 nu ook bij de A-kern zit.
   Willems antwoord dat dit gereglementeerd is en zal dit reglement overmaken.
   Het is de bedoeling de spelers die er klaar voor zijn ook te integreren.
  5. DAMES:
   Ook hier was de voorbereiding optimaal.
   Doordat een aantal van onze dames ook bij de Flames zijn, hebben we natuurlijk de ploeg niet altijd compleet gehad.
   De voorbereiding in Leicester was goed en de samenwerking is aardig. Er zit talent in deze ploeg door een aantal gerichte aankopen.
  6. A-kern:
   Na de zes op negen besluit Willems dat de start behoorlijk is, soms wat minder goed en dan weer beter. Tegen Antwerpen kunnen we zeggen hadden we … dan was er misschien meer in. Maar we hebben toch aardig gespeeld tegen een zeer sterk team.
  7. TRANSFERS
   Er moet nog één verdediger, liefst een linksvoetige, één middenvelder en twee spitsen aangetrokken worden, Het budget hiervoor is voorhanden.
   Indien er uitgaande transfers mochten zijn, dan zullen die ook vervangen worden.
   Shengelia zou mogelijks vertrekken en indien de kans zich voordoet mag die ook vertrekken.
   Spitsen zoekt iedereen en het bestuur zoekt iemand met oog op de toekomst. Er zijn nog een aantal pistes open.
   Voor de verdediging en middenvelder zijn de opties sterker en de hoop groter.
   Voor de verdediging is er de aankomst van Ricca.
   Van Eylen vraag hoe het zit met de TD.
   De nieuwe structuur is goedgekeurd en zal tegen de volgende vergadering bekend gemaakt worden. Ze moet eerst intern besproken worden met de betrokken personen
  8. BLESSURES:
   Nsingi heeft een bloeduitstorting opgelopen en Willems ziet het wel goed komen.
  9. ABONNEMENTENVERKOOP
   Jimmy Coenraets geeft een overzicht van de abonnementen die nog niet werden verlengd. Dat zijn er momenteel 656. Een bevraging leert OHL dat de hoofdreden is dat de abonnee niet elke match kan komen en dus eerder naar losse verkoop gaat. Momenteel zijn er 4200 abonnees. Zoals bij alle ploegen zal ticketing belangrijker worden. Maar dit is uiteraard afhankelijk van de resultaten en de tegenspelers.
   Van Eylen vraagt hoe de verkoop verloopt bij de dames en U23.
   Abo voor dames en U23 is geen succes. Hier zal men zich meer concentreren op enkele topmatchen.
  10. KLAPPERS:
   De klappers kosten zo’n 1.000 -1.500 € per keer.
   Dit budget zal anders aangewend worden om spelers één voor één voor te stellen volgens een vast stramien. Ze zullen bevraagd worden naar hun liefst gerecht, muziek, film, ...Daarnaast zal er ook een reportage gepubliceerd worden.
  11. DIVERSE ITEMS:
   Van de kidsclub zal er meer werk gemaakt worden. Men gaat dit meer promoten en gratis maken voor de abonnees.
   Als mascote was Fonske naar voor gekomen. Men gaat voorlopig Lionel houden.
   Lionel gaat centrale opgesteld worden.
   De Website had nog een aantal schoonheidsfoutjes, maar die werden snel opgelost.
   De fotoshoot van de dames heeft net plaats gehad en dus nu kunnen deze foto’s ook op de website gebruikt worden.
  12. EVALUATIE VORIGE MATCHEN:
   Tegen KVK was de opkomst beperkt, tegen Antwerp was het een mooie opkomst. Vijf supportersclubs goed voor 250 supporters en dit tijdens het verlof en met de gekende warmte.
   Helaas kunnen de prijzen van de tickets niet sneller gegeven worden doordat de clubs traag reageren. Via de bond zal dit probleem aangekaart worden.
   Tegen Club is de K quasi uitverkocht (nvdr. Ondertussen uitverkocht).
   Het bestuur looft de supporters voor de goede sfeer op de voorbije matchen en dankt hen hiervoor.
  13. FANDAG:
   Hortense geeft een overzicht van de bemerkingen van de supportersclubs.
   - de kiezeltjes zorgden voor problemen voor mindervaliden en buggygebruikers.
   - planning en organisatie: de sc’s vragen om ruim voor de fandag samen te zitten in verband met de organisatie, de standen, de algemene organisatie.
   - het overhandigen van de vlagjes en drankbonnetjes aan de tourniquets verliep niet vlot oor te weinig mankracht. De vrijwilligers die op de standen van de supportersclubs stonden kregen zelfs niets.
   - de handtekening sessie.
   Gezien de fandag de dag van de fan zou moeten zijn, stootte het tegen de borst dat één supporter die niet zo goed te been is, uit de zon wachtte tot het einde om te kunnen aanschuiven. Om 18 uur zei men plots dat het gedaan was en mocht hij niet meer zijn boekje laten tekenen. Ook niet na aandringen van een bestuurslid van eendracht. Dit is voor de sc’s onaanvaardbaar.
  14. WERKGROEPEN
   De vier werkgroepen zullen opgestart worden. De opgegeven kandidaten zullen verwittigd worden.
  15. OPKUIS ZITJES:
   Na de wedstrijd van Union bleken de zitjes vuil te zijn. OHL vraagt of er vrijwilligers kunnen gezocht worden.
   Hortense benadrukt dat twee dagen te kort is en dat zij het nog enkel wenst te doen met en totaal van minstens 12 vrijwilligers. Anders is dit niet te doen en te zwaar.
  16. STEM VAN OHL
   Dirk heeft om vervanging gevraagd. Hier kwamen een vijftal kandidaten naar voor waaruit OHL er drie selecteerde en voorlegde aan een jury van vijf supporters. Iedereen was unaniem en de keuze viel op Mathias Stoyanof.
   Hij was zonder twijfel de beste keuze. Hij heeft zich ook geëngageerd om ELKE match aanwezig te zijn. Voor Brugge zal Dirk het nog voor zich nemen, tijdens de match van Oostende krijgt Mathias zijn vuurdoop.

   

  1. VARIA:
   Van Eylen : quid met de truitjes?
   Jimmy Coenraets geeft uitleg. Blijkbaar worden de truitjes in Afghanistan gemaakt.
   Daar blijkt een productieproblemen de oorzaak te zijn van de vertraging.
   Met Adidas was er geen samenwerking mogelijk gezien men dan in februari had moeten beslissen daarenboven is de samenwerking met hen als minder goed beoordeeld geweest. Hierdoor is men op zoek gegaan naar een andere leverancier.
   Promille vraagt uitleg over de ticketing voor de match van UNION.
   Gezien dit geen wedstrijd van OHL is , verloopt de verkoop via Union. OHL heeft ook vele vragen gekregen, maar had zelfs niets te zeggen in deze. Wel concudeert Jimmy Coenraets dat naar de toekomst OHL zou kunnen communcieren in verband de ticket verkoop en een link publiceren naar de ticketverkoop van de organsiatie die gebruik maakt van onze infrastructuur.
   Van Eylen vraagt of het klopt dat een parkeerplaats van 300e geen garantie geeft op een plaats?
   Zowel Coenraets als Onkelinx ontkennen dit met klem en beklemtonen dat een parkeerticket sowieso recht geeft op een plaats en dat er niet meer parkeerabonnementen verkocht worden dan er plaatsen zijn.