“Supportersclub Leuven, kortweg SL wil zich onderscheiden door zijn familiale en humane sfeer.
SL wil het supporteren terugbrengen tot de essentie van het woord ‘supporteren’ : OHL ondersteunen en aanmoedigen.
Hiervoor dient een kader gecreëerd te worden waar de aandacht gaat naar het voetbal, de ploeg en uiteraard de clubsfeer binnen de supportersploeg.
Dit zal vooral kunnen uitgewerkt worden tijdens de verplaatsingen en de activiteiten van de club.”

Teneinde deze missie te realiseren zal onderstaande strategie uitgewerkt worden.

SL richt zich tot alle supporters.
Alle leden van SL verbinden zich door het ondertekenen van het RIO, OHL te ondersteunen door een zo actief mogelijke inzet tijdens de wedstrijden.
Zij verbinden zich ertoe een goede sfeer en band tussen OHL, zijn leden en de andere supporters en supportersclubs te bevorderen door hun houding.

SL
streeft naar een voorbeeldfunctie met een pedagogisch karakter voor onze jongeren.

Overmatig alcoholgebruik, druggebruik, geweld, discriminatie of racisme zijn onaanvaardbaar en elk inbreuk hierop zal met uitsluiting worden bestraft.